Privacy

Privacyverklaring

Wet

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG )’ van kracht, waar alle organisaties, stichtingen en verenigingen aan moeten voldoen. 

Pixel People draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Identiteit van Pixel People

Pixel People is een initiatief van Smart Homes B.V. in samenwerking met MAD emergent art center. 

“Pixel People – Eindhoven Data parcour”  is een “Puzzeltocht” voor groepen die ten doel heeft  mensen kennis te laten maken met de digitale wereld om ons heen.  Zo wel in huis als in de openbare ruimte hebben wij steeds meer te maken met apparaten die data van ons verzamelen of waar we mee kunnen communiceren.  Pixel People wil mensen behalve de voordelen van deze ontwikkeling ook wijzen op de privacy en veiligheidsaspecten hiervan. 

Pixel People is een stichting in oprichting en opereert momenteel onder de verantwoordelijkheid van Smart Homes BV KvK 59440570

Contactgegevens

 • Smart Homes 
 • Hoekseakker 3,
 • 5511 KW
 • Knegsel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pixel People heeft twee vormen van administratie. 

 • Administratie van medewerkers
 • Administratie van deelnemers 

Voor de administratie van medewerkers verwerken wij

 • Naam
 • Adres 
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Bank rekening waar de gage op moet worden overgemaakt
 • BSN nummer en kopie van een identiteitsbewijs voor de belasting aangifte.

Deze gegevens worden bewaard ook na beëindiging van het dienstverband. Op deze manier kunnen we medewerkers op de hoogte houden van belangrijke evenementen /en/of polsen voor beschikbaarheid. Indien u uw gegevens toch wenst te laten verwijderen, kunt u hiervoor een verzoek indienen via info@pixelpeople.nl

De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard conform de wettelijke verplichting daartoe. 

Voor de administratie van deelnemers verwerken wij

 • Naam
 • Adres 
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Verder is uit de betaalgegevens de bankrekening bekend van de deelnemers die afrekenen voor zichzelf of voor de groep. 

Een van de doelstellingen van Pixel People is om deelnemers te laten zien wat er allemaal voor informatie over jou te vinden is op het internet. Wij vragen naar naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres.  De overige gegevens die we in het spel gebruiken worden door “ons” op internet gevonden. De gegevens worden op een geautomatiseerde manier verzameld en worden uitsluitend teruggegeven aan de betrokken persoon. 

De gegevens die aan de hand van de NAW gegevens worden gevonden op internet worden uitsluitend in het spel gebruikt waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.  Uiterlijk 48 uur na afloop van het spel worden deze gegevens gewist op de Pixel People Server. 

De overige gegevens worden bewaard en worden gebruikt tbv een nieuwsbrief waarvoor men zich ten alle tijden kan afmelden.  

De betalingsgegevens blijven conform de wettelijke regels 7 jaar bewaard. 

Nieuwsbrief

Pixel People maakt op regelmatige basis een nieuwsbrief die per e-mail aan ex-deelnemers wordt gestuurd als men bij het aanmelden heeft aangegeven hier prijs op te stellen.

Men kan zich voor de nieuwsbrief ten alle tijden afmelden via info@pixelpeople.nl 

Delen 

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden, niet van de medewerkers, maar ook niet van de deelnemers. 

Website

De website van Pixel People  (www.pixelpeople.nl) is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.  Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Op de site vindt u een link die het mogelijk maakt om deelname aan Pixel People te reserveren vergelijkbaar met hoe dat in een bioscoop of theater werkt. 

Verder worden op de site geen gegevens bewaard. 

Facebook en Instagram

PixelPeople heeft een Facebook pagina en een Instagram account. Facebook  en Instagram worden vooral gebruikt om reclame te maken voor komende evenementen en laat toe om reacties van onze “fans” te krijgen. 

Er worden alleen namen van deelnemers gepubliceerd door Pixel People als daarvoor toestemming is gevraagd. Hetzelfde geldt voor foto of filmmateriaal. 

Fotografie

T.b.v. reclame voor het event zullen af en toe foto of video opnamen worden gemaakt. Als hier deelnemers herkenbaar op te zien zijn zal er altijd toestemming worden gevraagd alvorens we dit materiaal gebruiken of FB, de website of andere reclame uitingen. 

Beveiliging

Pixel People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Pixel People behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.